Familierett

Mange lange og vonde diskusjoner om økonomiske forhold kan unngås ved forhåndsplanlegging og rådgivning hos advokat. Det gjelder for eksempel for samboeravtaler, opprettelse av ektepakter, testamente og arveplanlegging.

Også når bruddsituasjonen er et faktum, kan rådgivning hos advokat gi enklere skifteløsninger og avtalemodeller for samvær og barnefordeling, enn å måtte gå via retten. Ofte finner man frem til forhandlingsløsninger som gjør at partene kan gå videre uten unødige og langdryge prosesser.

Vi er behjelpelige med rådgivning i alle privatrettslige spørsmål.