Mål og verdier

Firmaet ble startet av advokat Iren Bendvold Krodemansch i 2008. Vi er friskt tilstede med høy servicegrad og pågangsmot. Som erfaren kommunikasjonsrådgiver og tidligere markedssjef world-wide, har vi ofte selv vært på kundesiden av bordet. Vi er derfor bevisste på at etiske grunnholdninger bygger kundens profil utad og innad, også i juridiske forhold. Alt bedriften sier og gjør bygger dens omdømme. Hver godt håndterte kontraktspartner, ansatte eller konkurrent kan bli bedriftens ambassadør. De fleste vil handle etisk, når man først ser et dilemma. Det vanskelige er å se dilemmaet i tide. Det er derfor vi har jevnlig fokus, øvelse og erfaring med etiske problemsituasjoner.

Klientens sak er kanskje dennes viktigste "kamp" i livet. Det beste er oftest å avverge konflikten allerede i starten. Det krever alltid engasjement og kreativitet. Men av og til kreves også at advokaten har kraft til å stå løpet gjennom. Vi tilstreber å ikke alltid tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer en selv.

Firmaet tilbyr høy kompetanse, nøyaktighet og god service. I tillegg har vi fokus på etiske valg og konsekvenser. Vårt mål er å med lønnsomhet for oss selv, kunne bidra til rett ferd, og av og til også til at rettferd skjer!