Entrepriserett

Entreprisekontrakter skiller seg fra andre kontrakter ved de raske varslings- og endringsordre-systemer som ligger innbakt i avtalene. Arbeidet påbegynnes ofte før avtalen er ferdigskrevet, og skal fortsette selv om tvist oppstår og parallelt med pågående tvisteforhandlinger. Partene skal kunne forholde seg til hverandre også i fremtiden. Det er derfor enda viktigere enn ellers i kontraktsretten at det skrives gode kontrakter som også definerer avtalebrudd og -sanksjonsmuligheter. Det kan derfor ikke poengteres for mye hvor viktig det er å ha grundig advokatrådgivning fra starten av kontraktsarbeidet. Dersom tvist oppstår, vil gode kontrakter føre til lettere forhandlingsløsninger og minst mulig ugreie i relasjonene partene i mellom.

Vårt kontor har entreprisekontrakter som spesialfag, og har også selv vært på kundesiden av bordet.