Barnevern

Å bli varslet om at barnevernet vurderer å plassere ditt barn i det offentliges omsorg, er en traumatisk og svært inngripende situasjon. Det er derfor lovbestemte rettigheter for enhver å la seg bistå av advokat i slike saker. Salæret betales fullt ut av det offentlige, uten verken behovsprøving eller egenandeler. Rettighetene gjelder også for barnet det gjelder, dersom barnet er over 15 år, og i enkelte tilfelle også for yngre barn. Selv om det er foreldrene som er klient hos advokaten, vil det likevel alltid være barnets beste som står i fokus, og som vil være advokatens mål.

Vi har lang erfaring fra arbeid med ulike typer barnevernsaker.