Arbeidsrett

En arbeidsplass styres av både skrevne og uskrevne regler. Det skal derfor lite til for å tråkke over grenser. Dagliglivet medfører stadig etiske avveininger for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Ofte kan rådgivning og planlegging i forkant av interne prosesser, avverge latente konflikter. Ved større endringer som medfører personalendringer og oppsigelser, skal det svært lite til før arbeidsgiver bryter mot både arbeidsmiljølovens regler og etiske kjøreregler. Ansatte vil lett kunne føle prosessen som en urettferdig degradering av faglig innsats. Det er derfor viktig å søke råd tidlig i prosessen.

For arbeidsgiver handler det om eget omdømme både utad og innad. Enhver ansatt er en mulig ambassadør, som kan være med å bygge bedriftens profil. For den ansatte handler det om bli behandlet på en ryddig, rettferdig og fullt ut lovlydig måte. Vi er behjelpelige med råd, forhandlinger og om nødvendig også rettslige prosesser for både arbeidsgivere og arbeidstakere.