Avtale- og kontraktsrett

På enkelte områder, som for eksempel husleierett, arbeidsforhold, forbrukerkjøp, håndverkertjenester og kjøp av fast eiendom, er det lovbestemte begrensninger for hva man kan avtale. For andre typer avtaler har partene stor grad av avtalefrihet.

Ved å skrive gode avtaler, kan mange konfliktsituasjoner og uklarheter avverges fra starten av. Når det skrives for eksempel aksjonæravtaler, samarbeidsavtaler, leverings- og produksjonsavtaler, bør man derfor ikke bare ha varen og prisen i tankene, men definere hva som er kontraktsbrudd, hvilke sanksjonsmuligheter som følger av brudd, løpetid, hvorvidt avtalen kan sies opp, på hvilke vilkår og så videre. Det er derfor i forkant av avtaleinngåelser at vi helst bør kobles inn.

Ved forestående kontraktsbrudd, vil vår oppgave gjerne være rådgivning og tolkning av kontraktsvilkårene. De fleste saker løses deretter ved forhandlingsbordet, og helst på en slik måte at fremtidig samarbeid kan fortsette partene imellom.

Vi påtar oss oppdrag for både bedrifter og privatpersoner, innenfor alle slags avtale- og kontraktsforhold.